Prevajanje navodil za uporabo

ePrevajanje navodil za uporabo je na sodobnem trgu postalo vsakdanja praksa. Slovenska zakonodaja zahteva, da imajo izdelki, ki se prodajajo na trgu, priložena navodila za uporabo tudi v slovenskem jeziku. Na to morajo paziti predvsem podjetja, ki uvažajo v Slovenijo izdelke, ki so bili proizvedeni v tujini, niso pa jim priloženi prevodi. Tukaj pride v poštev prevajanje navodil za uporabo, ki morajo v slovenščini odražati vse specifike, ki so izražene v izvornem jeziku, v katerem je navodilo napisano.

Če je prevajanje bilo nekvalitetno in je zaradi tega nastala gmotna škoda ali celo telesna poškodba, zanjo nosi odgovornost tudi naročnik prevoda. Zato je zelo pomembno, da prevajanje zaupamo nekomu, ki dosega strokovne kriterije in ima zato primerno znanje. Zlasti pomembno in predvsem zahtevno je tudi prevajanje tehnične dokumentacije, ki navadno spremlja navodila za uporabo in jih seveda tudi dopolnjuje. Nasploh ko gre za tehnično zelo zahtevne aparate ali stroje, je kakovost prevoda tehnične dokumentacije izjemno pomembna. Kvalitetno prevajanje teh dokumentov zagotavlja, da bo končni uporabnik s svojim nakup zadovoljen, saj bo imel ves čas dostopne vse informacije o izdelku, ki so potrebne za vzdrževanje in popravila. Kakovostno prevajanje navodil za uporabo in tehnične dokumentacije zagotavlja, da bo zadovoljstvo strank ostalo visoko, s tem pa tudi njihova zvestoba do znamke in podjetja, pri katerem so izdelek kupili.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *