Pisni in ustni prevodi

ustni prevodVsak strokovni prevajalec je pomemben člen ali most med dvema človekoma ali kulturama, ki sta si različni tako zaradi verbalnih ali neverbalnih obnašanj, kulturnih in socioloških značilnosti kot tudi politike in drugih usmeritev ter delovanj. Ko si prideta nasproti dva tujejezična sogovornika, naletita na prvi pogled na nepremostljivi prepad, saj se med seboj ne moreta sporazumeti, a zahvaljujoč razvoju prevodoslovja, je s posredniki, ki obvladajo jezikovno-kulturno-sociološke karakteristike obeh strani, vse mogoče. Prevodi iz enega jezika v drugega za prevajalca pomenijo malo malico, nam pa včasih neprecenljivo bogastvo, saj so prevodi in pomoč prevajalca rešilna bilka v tovrstnih jezikovnih preprekah.

Prevodi so tako pisni kot ustni. Prve imenujemo prevajanje, druge pa tolmačenje. Samostojni prevajalec ali prevajalec znotraj prevajalske agencije se dnevno srečuje s prevodi različnih vsebin. Prevajanje glede na vsebino tako delimo na splošno prevajanje, strokovno in znanstveno prevajanje, politično, pravno in poslovno prevajanje ter književno prevajanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *