Tag Archives: tolmač

prevajanje prevodi

Razumevanje vpliva agencije za sodne tolmače na izid vašega primera

Ko gre za razumevanje vpliva, ki ga lahko ima agencija za sodne tolmače na izid vašega primera na sodišču, je pomembno razumeti vlogo sodnega tolmača v pravnem sistemu. Kadar zadeva vključuje obdolženca, ki ne govori istega jezika kot sodnik ali drugo sodno osebje, je za premostitev komunikacijske vrzeli potreben sodni tolmač. Sodni tolmač je strokovnjak, ki je visoko usposobljen tako za jezik obdolženca kot za jezik sodišča. Ta oseba mora biti sposobna natančno in natančno razlagati pričanje obdolženca in drugih prič ter vse pisne dokumente, ki so predstavljeni na sodišču. Sodni tolmač (več na: https://www.multilingual.si/sl/sodni-tolmac) mora znati obdolžencu in drugim udeleženim tudi natančno razložiti pravno terminologijo. read more »