Tag Archives: tolmačenje

prevajanje prevodi

Sodni tolmač in tolmačenje

jeziki tolmačenjeTolmačenja nikakor ne moremo enačiti s prevajanjem, saj je za za tolmačenje na voljo veliko manj časa kot za prevajanje. Sodni tolmač pri svojem delu žal ne more uporabljati strokovne literature, saj za to ali za iskanje raznih jezikovnih virov preprosto nima dovolj časa. Potrebujete kakovostnega sodnega tolmača? Mi smo prava rešitev za vas! Kliknite in preverite našo ponudbo: https://www.multilingual.si/sl/simultano-konsekutivno-tolmacenje read more »

prevajanje prevodi

Razumevanje vpliva agencije za sodne tolmače na izid vašega primera

Ko gre za razumevanje vpliva, ki ga lahko ima agencija za sodne tolmače na izid vašega primera na sodišču, je pomembno razumeti vlogo sodnega tolmača v pravnem sistemu. Kadar zadeva vključuje obdolženca, ki ne govori istega jezika kot sodnik ali drugo sodno osebje, je za premostitev komunikacijske vrzeli potreben sodni tolmač. Sodni tolmač je strokovnjak, ki je visoko usposobljen tako za jezik obdolženca kot za jezik sodišča. Ta oseba mora biti sposobna natančno in natančno razlagati pričanje obdolženca in drugih prič ter vse pisne dokumente, ki so predstavljeni na sodišču. Sodni tolmač (več na: https://www.multilingual.si/sl/sodni-tolmac) mora znati obdolžencu in drugim udeleženim tudi natančno razložiti pravno terminologijo. read more »

prevajanje prevodi

Konsekutivno tolmačenje

Ta vrsta tolmačenja ni tako hipna, saj ima tolmač več časa, da pripravi prevod, ga pregleda in pripravi za poslušalce. Konsekutivno tolmačenje se namreč odvija med pavzo govorca, tolmač pa med njegovim govorom posluša, si zapisuje določene segmente in nato ustvari kohezivno, povezano, dobro zveneče besedilo. Ko govorec neha govoriti, vstopi tolmač in preda del besedila. Sporočilo torej predaja po sklopih. Tako tolmačenje pride prav na raznih konferencah, sestankih, prezentacijah, sestankih ipd. dogodkih. read more »

prevajanje prevodi

Tolmačenje

Zgodi se, da se znajdemo v katerem od civilnih ali kazenskih postopkov  pred sodnimi organi ali v postopku pred upravnimi organi. V takih primerih smo velikokrat primorani prilagati določene dokumente, ki pa morajo biti prevedeni, natančneje – sodno overjeni. Za izdajo le-teh je edini pristojen sodni tolmač, ki ga imenuje ministrstvo za pravosodje. V primeru, da potrebujemo sodnega tolmača za jezik, za katerega v državi nimamo sodnega tolmača, je le-tega potrebno najti v tujini. read more »

prevajanje prevodi

Sodni tolmač

sodni tolmačSodni tolmač je pravzaprav prevajalec, ki ga najamejo posamezniki za pomoč pri tolmačenju oziroma prevajanju govorjenih besedil v primeru, kadar se ti znajdejo na primer v katerem izmed sodnih postopkov, ki ne poteka v njim maternem jeziku. Sodni tolmač je ključnega pomena tudi za podjetja, ki sklepajo posle s tujejezičnimi partnerji ali podjetji, ter pri nekaterih drugih pravnih zadevah in listinah, ki so izvorno pisane v tujem jeziku. Sodni tolmač je tudi pravi naslov za vse tiste, ki potrebujejo prevode različnih dokumentacij, kot so spričevala, diplome, potrdila o nekaznovanju, rojstni listi, poročni listi, sklepi o dedovanju itd.

Poklic sodni tolmač je možno pridobiti na ministrstvu za pravosodje po oddaji vloge. Seveda mora kandidat priložiti vsa dokazila o strokovnih in praktičnih sposobnosti in delovne izkušnje za določen jezik, za katerega želi biti imenovan za tolmača. Opraviti mora tudi preizkus znanj in usposobljenosti, in sicer pred komisijo, ki jo imenuje minister za posamezen jezik, za katerega se opravlja preizkus.