E-učenje

Prednosti, ki jih prinaša e-učenje kot nov medij podajanja znanja, so neizmerljive. Predvsem otroci so namreč že po svoji naravi zelo željni znanja. Mnogokrat pa so njim ravno klasične metode podajanja znanja, ki so jih otroci in mladostniki dojemali kot dolgočasne, onemogočile, da bi do polnosti izkoristili potencial, ki ga ima njihovo zanimanje. Vse to se postopoma spreminja, in e-učenje k temu prispeva levji delež.

Pomislimo naprimer na otoke in mladostnike, ki zelo radi gledajo različne dokumentarne filme o zgodovini, biologiji ali geologiji, kljub temu pa pri samostojnem učenju iz knjig niso tako uspešni. Prednosti, ki jih prinaša e-učenje, so tako predvsem v načinu, kako je učna snov podana. Če uspemo mladim učencem snov podati na dovolj predstavljiv način, jo bodo dojeli z mnogo večjo lahkoto in zanimanjem. Ravno to so horizonti novih metod izobraževanja, ki jih prinaša sodobna informacijska tehnologija, ki podpira e-učenje. Obogatena z animacijami, video in avdio posnetki je vsaka snov bolj zanimiva. Predvsem danes, ko tehnologija spremlja otroke in mladostnike na vsakem koraku, je pomembno, da šolstvo pri tem ne zaostaja z vztrajanjem na zaprašenih knjigah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *