Kdo je primeren za prevajanje?

Prevajanje se na prvi pogled lahko zdi enostavno opravilo, vendar to še zdaleč ne drži. Veliko ljudi poleg svojega jezika razume še kak drugi jezik, ki so se ga naučili v šoli ali pa na kakšnem tečaju. Vendar pa za uspešno prevajanje včasih takšno šolsko znanje ni dovolj.

Problem nastane, ker je jezik živa tvorba, ki deluje tudi na ravni metafore. Poznamo namreč razne fraze, besedne zveze in številne besedne igre, ki se jih ne da prevajati dobesedno. Prevajanje, ki tega ne upošteva, daje izjemno slab rezultate, ki potvarjajo originalni tekst in lahko bralca popolnoma zmedejo.

Najbolj primerni za prevajanje so torej tisti posamezniki, ki jezik znajo živo uporabljati. Tega pa se niso naučili v šolskih klopeh, ampak tako, da so ga sami aktivno uporabljali v okolju, kjer se ga govori. To je pri mlajših prevajalcih najbolj razširjen problem. Zelo dobro obvladajo slovnična pravila, vendar pa jim prevajanje fraz in besednih zvez ne gre, ker jezika niso nikoli dovolj dolgo in aktivno uporabljali v njegovem domačem okolju. Najboljši prevajalci so običajno tisti, ki so jezik študirali v državi, kjer se ga govori.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *