Prevodi v angleški jezik

Prevodi v angleški jezik in nemški jezik so v EU najpogosteje iskani prevodi, saj gre za najbolj razširjena jezika v EU, prevladujeta kot prva jezika, pa tudi kot druga oziroma tuja jezika. Zaradi pogoste iskanosti prevodov v angleški in nemški jezik obstaja tudi veliko število prevajalcev teh jezikov. Prav široka izbira prevajalcev pa zahteva od naročnika, da se poglobi in najde prevajalca, ki bo prevod opravil ne samo zadovoljivo – »prenesel« besede iz enega jezika v drugega, temveč vrhunsko.

Iskani pa niso samo prevodi v angleščino in v nemški jezik, ampak tudi prevodi iz teh jezikov v slovenski jezik. Čeprav se na prvi pogled zdi, da so ti prevodi enostavnejši, saj se prevaja v prvi (materni) jezik prevajalca, tudi ti zahtevajo precejšnjo mero pozornosti. Kakovosten prevod namreč predstavlja izpiljeno besedilo, ki, čeprav gre za prevod, na prejemnika učinkuje kot besedilo, napisano v njegovem lastnem jeziku.

V široki beri prevajalcev, ki se ukvarjajo s prevodi v angleški in nemški jezik, mora naročnik nameniti dovolj časa iskanju in izbiri prevajalca, ki bo svoje delo opravil brezhibno. Ko sodelujete s prevajalsko agencijo, zahtevajte vedno istega prevajalca, saj je večja verjetnost, da pride do neenotne terminologije, če se prevajalci menjajo. Dobra prevajalska ekipa, ki pozna terminologijo vašega podjetja, je zaklad, ki ga ne spustite iz »rok«.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *