Angleščina in prevodi

anglescinaDanes skoraj vsakdo razume ali vsaj malo govori angleški jezik. Angleščina je ključni svetovni jezik sporazumevanja na samo na osebni ravni, ampak tudi, ko se gre za posel. Vsa poslovna dogovarjanja, računalništvo, trgovine, znanost – potekajo v angleškem jeziku. Znanje angleškega jezika je zato nepogrešljivo.

Iz angleščine v slovenščino se prevajajo različna besedila, kot so: pogodbe in dopisi, tehnična besedila, strokovna besedila. Prevajanje tovrstnih besedil je zahtevno in ni dovolj, da prevod opravi nekdo, ki dobro govori angleški jezik. Odlično pogovorno znanje angleškega jezika namreč ni dovolj za kakovostno prevajanje v slovenščino.

Tako »na hitro« prevedeno besedilo je lahko težko za branje in stavki ne tečejo lepo. Poleg tega lahko pri določenih terminih pride do težav npr. ameriški politični termini. Beseda Secretary na primer glede na funkcijo najbolj ustreza funkciji ministra v Sloveniji. Kljub temu, pa pogosto zasledimo prevod sekretar, ki pa ni ravno ustrezen, saj njegova funkcija ni enaka funkciji ministra.

Zato je pomembno, da prevode opravi izkušen prevajalec, ki tudi pozna strokovno področje. Le tako bo slovenski prevod lahek in tekoč za branje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *