Znanje tujih jezikov

tuji jezikiZnanje tujih jezikov je danes nekaj čisto samoumevnega, saj se ga vsi učimo v šolah. Navsezadnje se z vsaj enim tujim jezikom srečujemo skoraj vsakodnevno – prek televizije, radia, interneta … A razumeti je eno, prevajati pa je popolnoma drugo. Dano besedilo v tujem jezikom morda ni tako težko razumeti, precej težje pa je to besedilo spraviti v pisno obliko.

Takšni prevodi nam prvič vzamejo precej časa, drugič pa ne obstaja zagotovilo, da bodo res kakovostni. Če res dobro obvladamo tuj jezik, bo na primer s strokovnega stališča besedilo, ki smo ga prevedli, res natančno, a kaj, ko se pa stavki zatikajo in ne tečejo gladko.

Kakovostni prevodi so kot tekoča reka, berejo se gladko, tekoče – besedni red in besedni zaklad nista pod vplivom izvornega jezika, temveč se popolnoma prilagajata jezikovnim normam jezika, v katerega se prevaja. Površni prevodi so morda res razumljivi marsikomu – tistemu, ki odlično bere med vrsticami in mu je tematika prevoda zelo dobro poznana, vsem ostalim pa ne bo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *