Tolmačenje

Zgodi se, da se znajdemo v katerem od civilnih ali kazenskih postopkov  pred sodnimi organi ali v postopku pred upravnimi organi. V takih primerih smo velikokrat primorani prilagati določene dokumente, ki pa morajo biti prevedeni, natančneje – sodno overjeni. Za izdajo le-teh je edini pristojen sodni tolmač, ki ga imenuje ministrstvo za pravosodje. V primeru, da potrebujemo sodnega tolmača za jezik, za katerega v državi nimamo sodnega tolmača, je le-tega potrebno najti v tujini.

Vsaka prevajalska agencija vam storitve sodnega tolmačenja ne morejo nuditi, ker gre za posebno strokovno vejo. Sigurno pa boste našli agencijo, kjer vam bodo to specifikacijo prevajanja z lahkoto zagotovili.

Sodni tolmač za tolmačenje ne samo da ima strokovno znanje enega ali več tujih jezikov, temveč je tudi strokovnjak za jezikovno prevajanje pravnih tekstov, ki zahtevajo posebno kvalificiranost. Kakovost takih storitev vam lahko jamči edino sodno zaprisežen tolmač, ki ga na podlagi ustreznih kvalifikacijskih postopkov imenuje ministrstvo za pravosodje, ki ga lahko tudi razreši njegove funkcije, v kolikor obstajajo za to utemeljeni razlogi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *