Sodni tolmač

sodni tolmačSodni tolmač je pravzaprav prevajalec, ki ga najamejo posamezniki za pomoč pri tolmačenju oziroma prevajanju govorjenih besedil v primeru, kadar se ti znajdejo na primer v katerem izmed sodnih postopkov, ki ne poteka v njim maternem jeziku. Sodni tolmač je ključnega pomena tudi za podjetja, ki sklepajo posle s tujejezičnimi partnerji ali podjetji, ter pri nekaterih drugih pravnih zadevah in listinah, ki so izvorno pisane v tujem jeziku. Sodni tolmač je tudi pravi naslov za vse tiste, ki potrebujejo prevode različnih dokumentacij, kot so spričevala, diplome, potrdila o nekaznovanju, rojstni listi, poročni listi, sklepi o dedovanju itd.

Poklic sodni tolmač je možno pridobiti na ministrstvu za pravosodje po oddaji vloge. Seveda mora kandidat priložiti vsa dokazila o strokovnih in praktičnih sposobnosti in delovne izkušnje za določen jezik, za katerega želi biti imenovan za tolmača. Opraviti mora tudi preizkus znanj in usposobljenosti, in sicer pred komisijo, ki jo imenuje minister za posamezen jezik, za katerega se opravlja preizkus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *