Prevodi besedil

prevodi besedilPrevodi besedil zahtevajo od prevajalca izredno visoko koncentracijo in poznavanje slovnice – tako jezika, iz katerega prevaja, kot tudi jezika, v katerega poteka prevajanje besedil. Zato sta prevajanje in lektoriranje storitvi, ki bi ju moral obvladati vsak dober prevajalec besedil.

Zgodi se, da se prevajalec s prevodi besedil večkrat ukvarja dlje, kot je sprva načrtoval. Temu botruje dejstvo, da vsako besedilo zahteva svoj pristop; odvisno od njegove zahtevnosti, in navsezadnje od samega jezika, v ali iz katerega prevajalec prevaja.

Ne glede na to, ali gre za prevajanje besedil s področja avtomobilizma, gospodarstva, medicine, računalniških igric ali elektronike, za vsako področje so v prevajalskih agencijah specializirani prevajalci za točno določeno stroko oziroma terminologijo. Prevodi, ki so nastali s pomočjo spletnih aplikacij, tako nikakor ne morejo konkurirati prevodom, ki jih opravijo kvalificirani prevajalci, saj gre pri prvih v glavnem (zgolj) za besedno prevajanje. Za resne prevode oziroma besedila z zapletenimi stavčnimi strukturami pa ta možnost ne pride v poštev.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *