Prevajanje znanstvenih besedil zahteva usposobljenega prevajalca

Če pogledamo naravo besedil za prevajanje, potem ločimo splošna besedila, strokovna, poljudnoznanstvena, praktično strokovna ter znanstvena. Po težavnosti prevajanja so nanizana po vrstnem redu, pri čemer znanstvena izredno izstopajo. Zato prevajanje znanstvenih besedil zahteva usposobljenega prevajalca, ki bo kos besedilu. Usposobljeni prevajalec bo prevajanje uredil tako, da se pomen besedila nikakor ne bo spremenil uporabil bo vse pravilne prevode strokovnih besed, kjer se bo lahko srečal tudi s tem, da prevod zaenkrat sploh še ne obstaja, ne bo spremenil sloga pisanja in po potrebi celo sodeloval na svojo lastno pobudo s piscem tega besedila.

Ker je tako prevajanje tako zelo zapleteno in to prav zaradi izrazoslovja, se velikokrat celo zgodi, da avtor članka v oklepajih že zapiše prevod, s čimer se izogne morebitnim vprašanjem med prevajanjem, hkrati pa tudi končnemu pregledu že urejenega prevoda.

Po drugi strani pa je treba omeniti tudi, da prevajanje strokovnih besedil zahteva tudi prevajalca, ki je takim besedilom kos. To po navadi ni prevajalec, ki zna in lahko uredi tudi preprosta ali vsaj malo zapletena besedila, temveč oseba, ki je za takšna besedila posebej usposobljena in večinoma opravlja prevajanje samo takšnih besedil. Posledično pa je povsem logično tudi to, da je cena za prevajanje takih besedil višja.

Nikakor torej naročnik ne more pričakovati, da bo cena povsem enaka kot za prevajanje na primer življenjepisa, ki je tudi opravljeno izredno hitro, če pa je besedilo težavno, pa tudi prevajanje poteka bolj počasi, pa tudi znanje prevajalca ima svojo ceno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *