Prevajanje strokovnih besedil

Prevajanje je jezikovna veščina, ki jo strokovno obvladujejo predvsem strokovno izšolani prevajalci z bogatimi izkušnjami prevajanja najrazličnejših besedil. Nemalokrat se zgodi, da pri brskanju po spletnih straneh naletimo na vir, ki je žal v tujem jeziku, mi pa »obupno« potrebujemo te informacije. Če sami nismo kos prevodu, se je dobro obrniti na strokovno prevajanje oziroma na strokovnjaka za prevajanje iz ali v določen tuj jezik.

Čeprav so nam dandanes z znanjem angleškega jezika odprta mnoga vrata, se zgodi, da naletimo tudi na zahtevnejša, strokovna besedila, ki pa jim nismo kos, čeprav se v znanju angleščine odlikujemo. Prevajalske hiše prav s tega razloga nudijo storitve za prevajanje strokovnih besedil najrazličnejših strok: medicina, pravo, strojništvo, botanika idr. Strokovnjaki za terminološko prevajanje se nenehno dodatno izobražujejo, zato obvladajo terminologijo ne glede na težnostno stopnjo, poleg tega pa zagotavljajo tudi 100-odstotno vsebinsko pravilnost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *