Nemščina in Slovenci

nemščinaKulturološke in politične vezi med Slovenci in germanskimi narodi segajo globoko v skupno zgodovino. Nemški vpliv v naših deželah se je pričel z začetkom pokristajnjevanja v 8. stoletju. Pritisk na alpske Slovane je skozi celotni srednji vek vršilo Sveto rimsko cesarstvo. Nemški jezik in kultura sta se na slovenskem prostoru dokončno zasidrala s prihodom Habsburžanov. Več o nemščini, učenju in tečajih si lahko preberete na strani http://www.nemscina.si.

Nemščino so v okviru svoje monarhije proglasili za uradni jezik, ki je v vseh oblikah upravnega in kulturnega življenja izpodrinjal slovenščino. Po osvoboditvi izpod avstrijskega vpliva v 20. stoletju je nemščina, pa tudi nemški običaji in kultura, začela izgubljati svoj vpliv.

Nemško govoreče države v Evropski uniji spadajo v gospodarski vrh, zato je znanje nemščine, ki je osvobojeno spon narodnih pritiskov, vseeno zelo uporabno in zaželjeno. Znanje nemščine je ključno v slovenskem turizmu, pomembno pa tudi za vsakega posameznika, ki si z učenjem radi širi svoje obzorje.

Kliknite na povezavo, če vas zanima učenje nemščine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *