Učenje italijanščine

Italijanščina, ki se je razvila iz latinščine, spada med romanske jezike, ki so se skupaj z drugimi jezikovnimi skupinami, kamor uvrščamo tudi slovanske jezike, razvili iz indoevropščine. Skozi tisočletja jezikovnega razvoja in družbeno političnih sprememb pa so se ti jeziki medsebojno oddaljili. Italijanščine se lahko naučite tudi vi. Kliknite na povezavo učenje italijanščine.

Danes slovenski in italijanski narod kljub geografski bližini delijo številne kulturološke razlike, ki se odražajo v značaju narodov in njunima jezikoma. Te razlike so skozi procese globalizacije vedno bolj zabrisane, pri številnih Slovencih na Primorskem pa še ni zamrl spomin na invazivno jezikovno politiko Italje v obdobju 2. svetovne vojne in prej. Italijanščina se tako dojema kot jezik, ki nas ogroža, pri tem pa zanemarjajo dejstvo, da je šlo pri tem le za politično motiviran proces, ki ga ne smemo enačiti z bogato kulturno zakladnico ter temperamentom tega prisrčnega in hrupnega naroda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *